Groei vanuit vitaliteit en veerkracht

Een van de meest zichtbare veranderingen in organisaties zijn maatregelen tot optimalisatie van de omvang. Men wordt in een dergelijke situatie geconfronteerd met grote en snelle aanpassingen wat vraagt om een veerkrachtige reactie.

Aanpassingen kunnen gedreven worden vanuit de ambitie om te groeien of door de noodzaak om af te bouwen. Twee cruciale succesfactoren die maken dat deze omvangveranderingen in organisaties succesvol zijn, zijn een zorgvuldige benadering en aandacht voor de mens in de verandering.

Dit programma is gericht op het succesvol implementeren van organisatieveranderingen. We werken met alle medewerkers aan de vitaliteit van de nieuwe organisatie om zo meer dan 'de som der delen' te zijn. 

Kernpunten van het programma:

  • De beoogde verandering inzetten vanuit de vitaal kenmerken door de inhoudelijke en organisatorische noodzaak te gebruiken als een gegeven en vehicle om de mens de juiste aandacht te geven;
  • Vaste opzet in flow maar volledig maatwerk door afstemming met en op de opdrachtgever (voorbereiding, 5-daags programma en vaste nazorg 1, 3 en 6 mnd);
  • Procesfocus op de waarde van samenwerkingsrelaties tussen de mensen van betrokken organisaties door zoveel mogelijk de kwaliteit en het potentieel van de nieuwe samenwerking te ervaren;
  • Vormen, betrekken en samenwerken met een integratieteam die een afspiegeling is van de nieuw te vormen organisatie;
  • Bewust gefaseerde aandacht in de opbouw van het programma vanuit het individu, naar het integratieteam naar de gehele organisatie;
  • Programma ontwerp waarin we actief en praktisch belangrijke doelgroepen of onderdelen van de organisatie al vroegtijdig betrekken in het veranderingsproces op de hei;
  • Dagelijkse voortgangscommunicatie van het integratieteam naar de gehele organisatie;
  • Gevarieerde inzet van werkvormen gericht op het voortbouwen, combineren en benutten van aanwezige sterktes en aandacht te besteden aan persoonlijke emoties en aanvaarding van persoonlijke consequenties;
  • VITAAL metingen in de organisatie.
website14.jpg