De belangrijkste factor bij betrokkenheid

„Not everything that can be counted, counts and not everything that counts, can be counted”  Albert Einstein

Dit programma geeft aandacht aan de affectieve betrokkenheid van medewerkers. Isentic noemt dit toewijding. Toewijding is moeilijk meetbaar, maar heeft de grootste invloed op het resultaat en de kwaliteit van een organisatie.

Toewijding kenmerkt zich als onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige betrokkenheid naar elkaar en de missie van de organisatie. Men kan dit bereiken door gezamenlijk een omgeving te creëren en te borgen waarin persoonlijke duiding, kwaliteit van de samenwerkingsrelaties en zingeving t.o.v. de missie bepalend zijn.

Het programma Toewijding biedt een proces om inzicht te krijgen in de genoemde factoren en om de organisatie invulling te laten geven aan de juiste omgeving.

Kernpunten van het programma zijn:

  • Een kwalitatieve en actuele meting ter plekke en in 1 ruimte op elementen die vooraf met de organisatie als meest toepasselijken belangrijk worden beschouwd.
  • Persoonlijke reflectie op de uitkomsten van de meting als basis voor een dialoog over de invloed die men heeft, of kan hebben, op de mate van (elkaars) toewijding.
  • Het nemen van persoonlijke verantwoordelijk voor de eigen en andermans toewijding vanuit de samenwerkingsrelaties en omgangsvormen.
  • Het uitwerken van behoeften en voorwaarden die bijdragen aan een omgeving die nodig is om toewijding te borgen.
  • Een programmaopbouw vanuit individu, naar collega, naar team, naar organisatie.
  • Ruimte voor maatwerk binnen de opzet en volgorde van het programma in afstemming met de opdrachtgever (voorbereiding, 1 of 2 daags programma met herhaling van meting na bepaalde periode.
  • Gevarieerde inzet van werkvormen gericht op het voortbouwen, combineren en benutten van aanwezige sterktes, aandacht te besteden aan emoties en aanvaarding van persoonlijke consequenties.
_a1a1933-2.jpg