Vitaliteit als voorwaarde voor veerkracht

Organisaties zijn in essentie een verzameling mensen met gezamenlijke en persoonlijke doelen. Bij de realisatie van die doelen, krijgen ze telkens te maken met veranderingen in hun omgeving. Deze veranderingen en vooral het hoge tempo waarmee deze plaatsvinden zijn een gegeven. Veerkracht is het vermogen om daar mee om te gaan. 

Het veerkrachtig omgaan met verandering vraagt alertheid, flexibiliteit en eigenaarschap. Het gaat om steeds weer de moed en kracht te vinden om het best mogelijke antwoord te bieden voor de uitdagingen die we tegenkomen en bovenal te kunnen genieten van het huidige moment waarin we dat doen.

Veerkracht kun je als organisatie ontwikkelen door zorg te dragen voor vitaliteit op elk niveau. iSentic ziet vitaliteit dan ook als een voorwaarde voor veerkracht. Vanuit deze achtergrond is het VITAAL model ontwikkeld. Het model vat de essentie van vitaliteit samen in 6 kenmerken die maken dat een organisatie VITAAL is en die zijn te ontwikkelen voor een organisatie door er gericht en samen aandacht aan te geven. Ze zijn verwoordt naar organisatieniveau. Met organisatie programma’s worden mogelijkheden geboden om de vitaliteit van een organisatie te ontwikkelen.

 

Individu

Team

Organisatie

Vertrouwen

Vertrouwen hebben in jezelf. Durf en lef hebben.

Vertrouwen hebben in elkaar.

Vertrouwen hebben in het organisatie potentieel.

Initiatief

Initiatief in actief handelen

Initiatief in het actief vertalen van de besluiten.

Initiatief in actief besluiten en aandacht hebben voor de organisatie

Toewijding

Toewijding door eigen verantwoordelijkheid te voelen & te nemen.

Betrokkenheid tonen.

Toewijding door zorg voor elkaar te hebben en elkaar te durven aanspreken.

Betrokkenheid tonen naar elkaar.

Toewijding door consistent te handelen naar doel & identiteit.

Betrokken zijn bij je mensen.

Authentiek

Jezelf en echt zijn.

Oog hebben voor diversiteit en dat iedereen zichzelf mag zijn.

Door aandacht te hebben voor zingeving en dat te stimuleren.

Waarom doen we dit?

Aanvaarding

Aanvaarden van jezelf en situaties in het hier & nu.

Aanvaarden van diversiteit aan kracht door elkaar de ruimte te geven.

Aanvaarden van de omgevingsfactoren zoals ze zijn.

Leren

Een veranderingsgezinde en positieve houding.

Leren van elkaar door te delen.

Een beeld opbouwen over de context van de organisatie en alert zijn op de organisatie in die context.

_a1a1870-2.jpg
'Als je vooral bezig bent met wat en wie je wil worden, ben je nooit jezelf'