Voorbeeldvragen in coaching

Om meer inzicht te geven wanneer iSentic op het gebied van coaching jou persoonlijk, jullie als team of jullie als gehele organisatie kan ondersteunen, geven we voorbeelden van het soort vragen en wensen vanuit opdrachtgevers die iSentic ondersteunt. Ze zijn gecategoriseerd per activiteit. De vragen die iSentic oppakt zijn altijd met de werksituatie als uitgangspunt.

Voorbeeldvragen in persoonlijke coaching

 • Hoe en waar beïnvloed ik anderen?
 • Hoe houd ik zelf de dingen in stand die mij telkens weer overkomen?
 • Wat is mijn passie en hoe kan ik die weer gaan beleven in mijn werk en mijn privé-leven?
 • Hoe houd ik mijn team in beweging als leider?
 • Wat zijn mijn sterktes en eigen kracht en hoe kan ik die nog breder inzetten?
 • Hoe kom ik zelf weer aan het stuur van mijn eigen loopbaan?
 • Zien mensen op het werk mij werkelijk zoals ik ben?
 • Welke waarden, drijfveren en overtuigingen spelen een rol in mijn werk en hoe beïnvloeden die de dingen die ik doe?
 • Wat vind ik leuk om te doen, waar ben ik goed in en hoe past dat in mijn werk en loopbaan?
 • Hoe kan ik mijn ideeën en gedachten beter overbrengen op anderen?
 • Hoe kan ik mijn werk beter structureren en organiseren?
 • Hoe geef ik mijn grenzen duidelijker aan?

Voorbeeldvragen in team coaching

 • Wat is de kracht van ons team en hoe kunnen we die meer inzetten?
 • We willen elkaar graag beter leren kennen en die verdieping in elkaar, zijn werk laten doen in onze samenwerking.
 • Wat bindt ons als team?
 • Waar zitten gebieden waar we als team progressie kunnen maken om onze teameffectiviteit te verhogen?
 • Hoe gaan wij om met conflicten in ons team?
 • We zijn niet tevreden over ons functioneren en blijven maar in een negatieve spiraal zitten, hoe kunnen we dat doorbreken?
 • We willen graag een teambuilding organiseren die ons uitdaagt als team en ons inzicht in ontwikkelpunten oplevert voor het verbeteren van onze samenwerking.

Voorbeeldvragen in organisatie coaching

 • Hoe maken we gebruik van ons organisatiepotentieel door rechtstreekse betrokkenheid van onze medewerkers bij belangrijke onderwerpen die de gehele organisatie aangaan?
 • Wat zijn de waarden die wij als organisatie hebben, belangrijk vinden en graag duidelijker willen uitdragen?
 • Wat is de missie, visie en strategie van onze organisatie?
 • Hoe brengen we een cultuur van het nemen van zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing op gang?
 • We willen graag als organisatie veerkrachtiger zijn en daar gericht aan werken.
 • Hoe kunnen wij op een duurzame wijze werken aan de toewijding van onze medewerkers, leidinggevenden en andere belanghebbenden?
 • Hoe brengen we de dialoog op gang binnen onze organisatie rondom specifieke organisatie thema's ?
 • Wie zijn we als organisatie?
 • Hoe kunnen we zorgdragen voor effectieve integratie van onze recente acquisitie en er meer uit halen dan enkel de som der delen?
 • Hoe integreer je 2 afzonderlijke afdelingen en teams zodanig dat ze gaan samenwerken als 1 team in de nieuwe situatie?
 • Hoe verwerken we de recente organisatie herstructureringen?
 • Het lijkt dat de vitaliteit in onze organisatie een dieptepunt heeft bereikt na alle veranderingen. Hoe kunnen we vitaliteit terugbrengen in onze organisatie?
website10.jpg
'The only limitation is your own imagination'
Albert Einstein