Honger naar diversiteit

Als afgestudeerde bedrijfseconoom in Strategisch management en organisatie, met een specialisme in organisatiegedrag, ben ik in 1997 begonnen bij Philips Electronics als Training & Development Manager. Daar heb ik o.a. een decentrale T&D afdeling opgezet in Nijmegen en heb ik het T&D beleid vorm gegeven van een Business Unit met verscheidene locaties in Europa en Azië. Deze periode van 4 jaar zie ik nog steeds als een belangrijke basis voor hetgeen ik vandaag doe met iSentic. Mijn passie voor het begeleiden van mensen en teams om op eigen kracht hun vraag aan te pakken, is in die periode ontstaan. In die lijn van ontwikkeling heb ik in 2000 mijn coach opleiding afgerond bij de School voor Coaching ('Coaching: het begeleiden van zingevende en resultaatgerichte veranderingsprocessen').

Vanuit mijn basishouding dat leren en ontwikkelen doen en ervaren is, heb ik in 2001 de stap gezet van een staffunctie naar een lijnfunctie. Ik wilde graag ervaren hoe het aan de andere kant van de tafel was. Het zelf met de spreekwoordelijke voeten in de modder staan en vanuit die rol met individuele- en team vraagstukken bezig zijn vanuit dezelfde coachende houding.

Tot 2009 ben ik als lijnmanager binnen Philips Semiconductors en NXP Semiconductors werkzaam geweest in heel diverse afdelingen. Van Commercieel (Tactische Marketing & Marketing Strategie) , Industrieel (Industrial, Operations & SCM) tot Ontwikkeling (R&D). Altijd werkend met teams van professionals vanuit een ondersteunende mens- en gedragsgerichte benadering. Gedurende deze periode ben ik naast mijn eigen teams, altijd actief gebleven als interne coach. Voor zowel individuele medewerkers als teams en als coach in Management & Development trajecten.

De honger naar diversiteit was ook een vorm van idealisme om te laten zien dat het leidinggeven aan mensen, in het bijzonder hoogopgeleide professionals, niets met inhoud te maken heeft. Leiderschap vanuit een dienende mens- en gedragsgerichte benadering is vaak veel succesvoller. Het sluit beter aan op de behoefte van professionals om optimaal te kunnen functioneren in hetgeen zij goed zijn en waarin zij plezier hebben.

Mijn loopbaan als werknemer heb ik eind 2010 afgesloten bij NXP Semiconductors als Programma Manager van het reorganisatie- en veranderingstraject binnen de kwaliteitsdiscipline. Tijdens die periode ben ik de opleiding tot Passionair coach gaan volgen. Deze opleiding heeft me de certificatie tot passionair gebracht en het besluit om mijn eigen passie te volgen, waarvan iSentic anno 2011 het resultaat is. 

fw073-2.jpg
'Visie is de kunst onzichtbare dingen te zien'
Jonathan Swift