Inlevingsvermogen en visieĀ 

iSentic ondersteunt en adviseert opdrachtgevers vanuit inlevingsvermogen en visie op de inhoud en het proces van de problematiek die op tafel ligt.

Het inlevingsvermogen en de visie zijn ontstaan door een brede praktijkervaring in het bedrijfsleven. Deze praktijkervaring is opgedaan aan zowel de professioneel inhoudelijke kant in HRM staf posities, als aan de ontvangende kant in leiderschapsposities. Dat maakt dat de adviezen van iSentic onderscheidend zijn. Verder kenmerken de adviezen zich door een pragmatische insteek en een actieve betrokkenheid bij de uiteindelijke operationele implementatie.

De gebieden waarin iSentic adviseert & uitvoert, van design tot en met implementatie en zowel inhoudelijk als procesmatig zijn:

  • Leiderschaps- en managementontwikkeling binnen organisaties in de vorm van programma design & uitvoering;
  • Ontwikkeling van effectieve Management Development processen;
  • Verandertrajecten op team-, afdelings- of organisatieniveau;
  • Reorganisatie- of integratievraagstukken van teams, afdelingen of organisaties;
  • Ontwikkeling en inbedding van training & development processen, zoals het goed organiseren van de behoefteanalyse.
_mg_0871-2.jpg
'Treasure your exceptions'
William Bateson