Het werk als vertrekpunt

iSentic coacht en begeleidt mensen met persoonlijke vragen met hoofdzakelijk het werk als vertrekpunt. De benadering wordt geheel afgestemd op de coachvraag en de energie van de coachee. Het type vraag en de coachee zijn bepalend voor de benadering. Tenslotte is ieder mens verschillend en daarmee ook het pad om de inzichten te verkrijgen die nodig zijn. Om een idee te krijgen met welke soort vragen je terecht kunt bij iSentic, verwijzen we graag naar wanneer.

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie over de wijze van werken, dan kun je natuurlijk vrijblijvend contact opnemen. Hieronder vind je meer achtergrond informatie over de ingrediënten van een coachtraject bij iSentic, hoe het coachtraject er als proces op hoofdlijnen uitziet en wat de wederzijdse verwachtingen zijn.

De 8i's van iSentic

De ingrediënten ofwel aspecten waar aandacht aan wordt gegeven in een coach traject bij iSentic gerelateerd aan de geformuleerde coachvraag, zijn samen te vatten in de 8 i's van iSentic:

 • inhoud
 • initiatief
 • intentie
 • interactie
 • intuïtie
 • inspiratie
 • inzicht
 • impact

Het coachtraject als proces

Een coachingstraject bestaat gemiddeld genomen uit zes tot acht individuele gesprekken van ongeveer 1.5-2 uur over een periode variërend van 6-9 maanden. Een coachingstraject ziet er stapsgewijs op hoofdlijnen als volgt uit:

 • De intake: in deze bijeenkomst bespreken we de aanleiding, onderzoeken en formuleren we de coach vraag en toetsen we of er voldoende vertrouwen en match is om een coachingstraject te beginnen. Op basis van deze intake wordt een coaching overeenkomst en eerste voorstel voor aanpak geformuleerd.
 • Verdieping in de coachvraag: de eerste focus in de opvolgende coachgesprekken zal liggen op verdere verdieping van je specifieke vraag. Inzicht in hoe, wanneer en waar zich een situatie voordoet en wat er aan mogelijkheden zijn om daar beter me er om te gaan.
 • Toepassing in de praktijk: deze fase in de coachgesprekken richt zich op actie en integratie in je dagelijkse praktijk. Het toepassen van de inzichten en mogelijkheden op de werkplek en het eigen maken van een aanpak die past bij jou.
 • Afsluiting: dit bestaat uit een terugblik op het proces en een gezamenlijke bepaling of de coachvraag voldoende is beantwoord, voldoende is geïmplementeerd en wat er nodig is om de ingezette ontwikkeling op gang te houden en voort te zetten.
 • Evaluatie: elk traject wordt standaard schriftelijk geëvalueerd omdat wij continue verbetering nastreven van de uitvoering van onze activiteiten. Afhankelijk van het soort traject of indien gewenst door de opdrachtgever, vindt er een mondelinge evaluatie plaats met de coachee en vooraf afgestemde belanghebbenden in het proces (b.v. leidinggevende of HR).

Wederzijdse verwachtingen

Wat u van iSentic mag verwachten is:

 • het scheppen van de juiste randvoorwaarden dat zelfonderzoek mag en kan plaatsvinden (veiligheid en gelijkheid) in alle rust en diepte (aandacht en flow),
 • het zo optimaal mogelijk aansluiten bij de energie van de client (aanvoelen en respect) wat betreft benadering en methodiek (structuur en methodieken) ondersteunt door een breed scala aan mogelijkheden op dit vlak,
 • een eerlijke en oprechte spiegel in het proces van de coachee (open, eerlijk en nieuwsgierig),
 • een stimulerende en resultaatgerichte aanpak waarin een helder geformuleerde coachvraag centraal staat.

Wat iSentic van de coachee verwacht is:

 • zelfverantwoordelijkheid voor zijn/haar proces als enige manier om een duurzame ontwikkeling en verandering tot stand te kunnen brengen,
 • zelfreflectie of de wil dit te ontwikkelen door volledig open en eerlijk te zijn naar jezelf,
 • inzet in het traject en in het proces om de inzichten, oplossingen of antwoorden toe te passen in de praktijk.
website14.jpg
'Menigeen leeft rustiger in de schaduw van zijn gebreken dan een ander in de zon van zijn deugden'
Peter Sirius