Het begeleiden van besluitvorming

De toegevoegde waarde van iSentic op het gebied van faciliteren, ligt naast het professioneel begeleiden van het proces om te komen tot de inhoud, in het proces van implementatie en concrete vervolg acties. Kortom, niet alleen het bepalen van het 'wat' en het 'hoe' maar ook het vertalen en waarborgen naar de dagelijkse werksituatie.

Gezamenlijk met de opdrachtgever maakt iSentic een passend programma voor de vraag die op tafel ligt. De aanpak van iSentic kenmerkt zich door een verscheidenheid aan proces- en werkvormen om te komen tot het gewenste resultaat, door het volgen van de afgesproken acties en daarmee follow-up te waarborgen in de dagelijkse praktijk.

Een aantal onderwerpen waar iSentic ervaring mee heeft in het faciliteren van teams:

  • Visie-, missie- & strategie dagen;
  • Uitwerken van afzonderlijke onderdelen van een strategie plan;
  • (outdoor) Teambuilding;
  • Gezamenlijk als team leren op onderwerpen die collectief in een team spelen of waarin optimaal gebruik kan worden gemaakt van elkaars competenties;
  • Intervisie gelieerd aan specifieke leersituaties of leerdoelen in een team, gekoppeld aan een trainingsgroep of aan een trainingsprogramma;
  • Begeleiden van besluitvorming in complexe organisatie- of business vraagstukken waarin alle belanghebbenden betrokken zijn.
website8.jpg
'The only limitation is your own imagination'
Albert Einstein