Passie ervaren en beleven

Deze vorm van coaching kan worden ingezet in verschillende invalshoeken (loopbaan, outplacement, privé-werk balans, waardenonderzoek) en op verschillende niveaus (individueel, teams en organisaties). Middels inventariserende gesprekken wordt de passie in kaart gebracht. In een aantal vervolg sessies wordt deze vertaald naar wat in het dagelijkse leven nodig is om de passie te gaan ervaren en beleven.

Passie coaching heeft als doel om mensen, teams en organisaties weer in contact te brengen met hun passie zodat ze deze (weer) gaan beleven in hun werk en hun privé-leven.

iSentic werkt in passie coaching o.a. met de methode Passionair van Passionair Nederland. Het is een visie op passie en wat nodig is om deze in beweging te brengen bij individuen, teams en organisaties.

website6.jpg
'Life happens in detail'
Janet Bavelas