Leiderschap gaat over authenticiteit

Leiderschapsontwikkeling bij iSentic is gericht op de ontwikkeling van individuele leiders & leiderschapsteams. iSentic richt zich met name op de leidinggevenden in de middenkaders van organisaties, vanuit de ervaring dat realisatie van organisatiedoelen begint op dit leiderschapsniveau.

Leiderschap gaat over authenticiteit en in mindere mate over kennis en vaardigheden. Authenticiteit in leidinggeven maakt dat mensen leiding accepteren. De ontdekking en ontwikkeling van persoonlijk leiderschap vanuit eigen kracht, is het proces dat iSentic begeleidt in leiderschapsontwikkeling.

Voorbeelden van activiteiten waarop iSentic de individuele leider of leiderschapsteams ondersteunt zijn:

  • Het in kaart brengen van de kern van persoonlijk leiderschap en de managementstijl die van nature aanwezig is en deze waar nodig verder versterken;
  • Het toetsen van de kern van persoonlijk leiderschap aan de behoefte van de teams waar leiding aan wordt gegeven;
  • Het in kaart brengen van de kenmerken van de omgeving waarin de leidinggevende zich beweegt (medewerkers, hoger management en klanten/businesspartners), wat in combinatie met de eigen stijl, bepaald hoe effectief iemand is als leider.
website12.jpg
'Life happens in detail'
Janet Bavelas