Coaching als middel en proces

Coaching is volgens iSentic een middel en proces waarin mensen of teams van binnenuit en vanuit eigen kracht bepalen wat nodig is om hun vraagstuk aan te pakken.

Het uitgangspunt is dat alle inzichten, aanknopingspunten, antwoorden en implementaties die nodig zijn, in ons als mens, team of als organisatie aanwezig zijn. Het is een kwestie van jezelf de aandacht geven om te ontdekken, durven en doen.

Het staat voorop dat je in dat proces steeds dichter bij jezelf komt. Dat is de enige manier waarop de ontwikkeling en het resultaat duurzaam zijn. 

De belangrijkste taken van een coach zijn het scheppen van een kader van veiligheid, gelijkheid, respect, openheid en oprechte aandacht en het bieden van een resultaatgericht proces dat zich kenmerkt door structuur, passende methodieken en flow.

fw062-2.jpg
'We are all in the gutter, but some of us look at the stars'
Goethe