Samen werken aan vitaliteit en veerkracht

Organisatie coaching richt zich op interventies in een organisatie als systeem, waarbij het volledige potentieel van een organisatie tegelijkertijd wordt aangesproken. De benadering van iSentic is het 'all in one room' concept vanuit waarderende principes met het VITAAL model als leidraad. De activiteiten en werkvormen zijn gericht op het werken aan vitale en veerkrachtige organisaties op alle niveaus.

Naast maatwerk programma's, uitgaande van een vraag van een opdrachtgever die een organisatie brede aanpak vraagt, heeft iSentic meerdere basis programma's ontwikkeld zoals een programma gericht op de toewijding van een organisatie en een programma gericht op het begeleiden van bedrijfsintegraties. 

Uitgangspunten en kenmerken van de aanpak van iSentic

  • Een integrale aanpak waarin de 6 kenmerken van vitaal verweven zijn in voorbereiding, uitvoering en nazorg;
  • Uitdaging in het gehele proces op de vitaal kenmerken en veerkrachtig handelen om zo de kenmerken en het vermogen zichtbaar te maken en te kunnen leren;
  • Actieve betrokkenheid van de organisatie in alle fasen op zowel onderwerp, proces als werkvormen in de vorm van meedenken en meewerken om zo draagvlak, eigenaarschap en resultaten te borgen;
  • Inspirerende en enthousiasmerende facilitering omdat goed voorbeeld doet volgen;
  • Het bewerkstelligen van een positieve ervaring op alle fronten door omgeving, sfeer, afwisselende werkvormen en stimuleren van betrokkenheid;
  • Het stimuleren van authenticiteit en zelfverantwoordelijkheid in alle werkvormen, processtappen en benadering van facilitering;
  • Zorgdragen voor het proces BOB (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming) binnen een realistisch maar uitdagend tijdskader;
  • Een all-in-the-room concept om optimaal gebruik te maken van potentieel en diversiteit;
  • Zichtbaarheid en Meetbaarheid van de 6 VITAAL kenmerken;
  • Een actieve nazorg die naar geheel eigen wens en behoefte is uit te breiden.

VITAAL model: vitaliteit als voorwaarde voor veerkracht

Organisaties zijn in essentie een verzameling mensen met gezamenlijke en persoonlijke doelen. Bij de realisatie van die doelen, krijgen ze telkens te maken met veranderingen in hun omgeving. Deze veranderingen en vooral het hoge tempo waarmee deze plaatsvinden zijn een gegeven. Veerkracht is het vermogen om daar mee om te gaan. 

Het veerkrachtig omgaan met verandering vraagt alertheid, flexibiliteit en eigenaarschap. Het gaat om steeds weer de moed en kracht te vinden om het best mogelijke antwoord te bieden voor de uitdagingen die we tegenkomen en bovenal te kunnen genieten van het huidige moment waarin we dat doen.

Veerkracht kun je als organisatie ontwikkelen door zorg te dragen voor vitaliteit op elk niveau. iSentic ziet vitaliteit dan ook als een voorwaarde voor veerkracht. Vanuit deze achtergrond is het VITAAL model ontwikkeld. Het model vat de essentie van vitaliteit samen in 6 kenmerken die maken dat een organisatie VITAAL is en die zijn te ontwikkelen voor een organisatie door er gericht en samen aandacht aan te geven. Ze zijn verwoordt naar organisatieniveau. Met organisatie programma’s worden mogelijkheden geboden om de vitaliteit van een organisatie te ontwikkelen.

 

Individu

Team

Organisatie

Vertrouwen

Vertrouwen hebben in jezelf. Durf en lef hebben.

Vertrouwen hebben in elkaar.

Vertrouwen hebben in het organisatie potentieel.

Initiatief

Initiatief in actief handelen

Initiatief in het actief vertalen van de besluiten.

Initiatief in actief besluiten en aandacht hebben voor de organisatie

Toewijding

Toewijding door eigen verantwoordelijkheid te voelen & te nemen.

Betrokkenheid tonen.

Toewijding door zorg voor elkaar te hebben en elkaar te durven aanspreken.

Betrokkenheid tonen naar elkaar.

Toewijding door consistent te handelen naar doel & identiteit.

Betrokken zijn bij je mensen.

Authentiek

Jezelf en echt zijn.

Oog hebben voor diversiteit en dat iedereen zichzelf mag zijn.

Door aandacht te hebben voor zingeving en dat te stimuleren.

Waarom doen we dit?

Aanvaarding

Aanvaarden van jezelf en situaties in het hier & nu.

Aanvaarden van diversiteit aan kracht door elkaar de ruimte te geven.

Aanvaarden van de omgevingsfactoren zoals ze zijn.

Leren

Een veranderingsgezinde en positieve houding.

Leren van elkaar door te delen.

Een beeld opbouwen over de context van de organisatie en alert zijn op de organisatie in die context.

.

Samenwerking Veerkracht: visie op veerkracht en duurzaamheid

iSentic begeleidt werknemers, teams en organisaties vanuit de visie dat leven en werken vanuit jezelf en je eigen kracht het meeste plezier, resultaat en persoonlijke betrokkenheid geeft. Het gaat om persoonlijk verantwoordelijkheid nemen op basis van eigen inzicht, handelen vanuit eigen kracht en zodanig dat het past voor en bij jezelf.

Vanuit inzicht in elkaars kracht en wederzijdse betrokkenheid is de samenwerking met Sam Verwaijen en zijn team, het Glazen Huis en Veerkracht ontstaan. Het initiatief Veerkracht en het onderliggende gedachtegoed sluit volledig aan bij de visie van iSentic.

Veerkracht biedt een inspirerende omgeving voor persoonlijke-, team-, en organisatieontwikkeling.

iSentic ontwikkelt en begeleidt binnen Veerkracht programma’s die integraal gebruik maken van de mogelijkheden van Veerkracht. Het betreft programma’s waarmee we organisaties begeleiden authentiek, vitaal en daarmee veerkrachtig te zijn.

website6.jpg
'Menigeen leeft rustiger in de schaduw van zijn gebreken dan een ander in de zon van zijn deugden'
Peter Sirius